DDGS – wysokoenergetyczna pasza dla bydła opasanego

Suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi funkcjonuje pod angielskim określeniem, które brzmi w skrócie DDGS. Produkt ten powstaje podczas wyrobu spirytusu i etanolu. Jest odpadem, który znajduje zastosowanie w żywieniu zwierząt hodowlanych, zwłaszcza jako pasza dla bydła opasanego. Suszony wywar może być doskonałą alternatywą dla:
– makuchu rzepakowego
– młóta suszonego
– poekstrakcyjnej śruty sojowej
Poznaj zalety tej energetycznej paszy dla zwierząt i sprawdź czym wyróżnia się podestylacyjny susz zbożowy!

Wartości odżywcze – źródło wysokowartościowego białka

Tak jak było to powiedziane na wstępie pasza ta charakteryzuje się wysoką zawartością energii a jej udział w mieszankach treściwych może sięgać około 20% dla wszystkich gatunków zwierząt. Podestylacyjny susz zbożowy może powstać z:

  • kukurydzy
  • pszenicy
  • jęczmienia
  • pszenżyta

Obecnie w Polsce najpopularniejszy jest suszony wywar gorzelniany z kukurydzy. Wyróżnia się on jasno żółtym, żywym kolorem a gotowy produkt ma najczęściej formę płatków, pelletu lub formę sypką. Podestylacyjny Susz zawiera również znaczne ilości:

  • wapnia
  • fosforu
  • siarki

Na szczególną uwagę zasługuje obecność białka nierozkładalnego w żwaczu, które stanowi około 55% białka ogólnego – to właśnie dlatego suszony wywar gorzelniany jest tak świetną paszą energetyczną dla bydła!
Kupując gotowy produkt należy za każdym razem sprawdzić skład chemiczny stosowanych DDGSów, ale pamiętajmy, że różnice w zawartości białka nie sięgają więcej niż 3% i wynikają one z odmiennych warunków uprawy.

Zalety stosowania DDGS w żywieniu bydła opasowego

Podestylacyjny susz jest dobrze trawiony przez zwierzęta a białko nierozkładalne w żwaczu zmniejsza ryzyko kwasicy żwacza. Odpowiednie środowisko pH żwaczy bydła opasowego przekłada się bezpośrednio na lepsze zdrowie zwierząt. W przypadku skarmiania suszonym wywarem gorzelnianym krów mlecznych można zauważyć korzyści takie jak:

  • zwiększona wydajność mleczna
  • obniżenie mocznika w mleku
  • korzystny skład produktów w hodowli, czyli po prostu smaczniejsze mleko

Podestylacyjny susz zbożowy nie powinien być podawany krowom zasuszonym, ponieważ ich zapotrzebowanie na energię nie jest takie samo jak krów mlecznych. Jeśli już decydujemy się na podawanie krowom zasuszonym tej paszy, koniecznie powinniśmy pamiętać, że dawki muszą minimalne i są jedynie dodatkiem do pasz treściwych.
Podestylacyjny susz jest ogólnodostępny. Hodowcy kupią go bez problemu przez cały rok. Zakup tej wysokoenergetycznej paszy nie wiąże się z dużymi kosztami. Susz gorzelniany jest chętnie zjadany przez zwierzęta, ponieważ charakteryzuje się dużą smakowitością a podawany z paszami mniej smacznymi przyczynia się do pobierania całości dawek. Zakażenie mytotoksynami praktycznie jest niemożliwe, choć owszem istnieje niewielkie ryzyko. Producenci przemysłu gorzelnianego dążą do ujednolicenia systemów technologicznych, a restrykcyjne kontrole i standardy pomagają w uzyskiwaniu najlepszych jakościowo pasz powstałych podczas produkcji etanolu.