Ochrona przed wilgocią i pleśnią: Przepisy dotyczące izolacji i wentylacji

W lutym 2018 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań dotyczących izolacji cieplnej budynków. Mają one na celu poprawę jakości izolacji, która jest jednym z podstawowych elementów ochrony przed wilgocią i pleśnią w budynkach. Jednocześnie, zadbana i właściwie wykonana wentylacja jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza i uniknięcia powstawania groźnych dla zdrowia mieszkańców problemów.

Trwałość budynków zależy w znaczący sposób od właściwej izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej. W przeciwnym wypadku może szybko dojść do problemów z wilgoćią, a w konsekwencji – do powstawania pleśni. Mogą one nie tylko wpłynąć na jakość powietrza, ale są też szkodliwe dla zdrowia mieszkańców.

1. Wymagania dotyczące izolacji cieplnej budynków

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nowe budynki muszą być wykonane z odpowiednio izolujących materiałów. Przepisy zawierają normy określające minimalne wymagania dla poszczególnych elementów budynku, takich jak ściany, dachy i posadzki.

2. Odpowiednie wentylowanie budynków

Właściwa wentylacja budynku to nie tylko odpowiednie zapewnienie zapotrzebowania na świeże powietrze, ale też kontrolowanie wilgotności powietrza i zapobieganie powstawaniu problemów z wilgocią i pleśnią. Odpowiednia ilość powietrza wymienianego w pomieszczeniach w ciągu godziny jest określana dla każdego pomieszczenia oddzielnie. W łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach zwiększona obecność wilgoci wymaga odpowiedniego wentylowania, tak aby nie dochodziło do jej skraplania na ścianach i meblach. Można to osiągnąć poprzez instalacje okien dachowych, klimatyzację lub mechaniczną wentylację.

3. Ochrona przed wilgocią – izolacja fundamentów

Nieodpowiednio zabezpieczone fundamenty to poważne zagrożenie dla budynku, ponieważ to na nich spoczywa całe jego ciężar. W wyniku braku odpowiedniej izolacji fundamenty mogą ulec zniszczeniu – a w konsekwencji także ściany i stropy. Folia przeciwwilgociowa, która powinna być stosowana podczas budowy, chroni fundamenty przed wnikaniem wody, a izolacja termiczna zapobiega utracie ciepła. W skład izolacji wchodzą materiały izolacyjne, takie jak osłony aluminiowe lub folie izolacyjne.

4. Ochrona przed wilgocią – izolacja dachu

Jeśli izolacja dachu jest nieodpowiednio wykonana, to spowoduje to problemy z wilgocią, a w konsekwencji – z pleśnią. Należy zadbać o to, aby izolacja była wystarczająco gruba i szczelna. W systemach izolacji dachowych stosuje się warstwy termoizolacyjne rozłożone na całej powierzchni dachu oraz parozaporę, którą nakłada się na dach. Po prawidłowym wykonaniu izolacji dach powinien być odporny na śnieg, deszcz i wilgoć.

5. Jak zadbać o ochronę przed wilgocią?

Podstawowym czynnikiem decydującym o trwałości budynków jest właściwa ochrona przed wilgocią i pleśnią. Aby uniknąć tych problemów, należy zadbać o odpowiednią izolację i wentylację budynku. Warto też regularnie przeprowadzać badania termowizyjne, dzięki którym można wykryć nieprawidłowości w izolacji cieplnej i w odpowiednim czasie podjąć działania zapobiegawcze. Odpowiednio wykonana izolacja i wentylacja wpłynie na trwałość budynku oraz zapewni mieszkańcom zdrowe i bezpieczne warunki życia.