Prasa bokserka, Piła ramowa pr 300, Walcarka trójrolkowa – Obróbka metali

Obróbka metali jest procesem, a w zasadzie ogółem procesów technologicznych, które mają za zadanie zmianę kształtów, wymiarów, a także właściwości fizycznych oraz chemicznych metali. Wyróżnić można następujące rodzaje obróbki metali: mechaniczną skrawaniem (zalicza się do niej toczenie, szlifowanie, frezowanie), plastyczną (kucie, tłoczenie, walcowanie, ciągnienie), cieplną (wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne, przesycanie, stabilizowanie), chemiczną oraz cieplno-chemiczną (nakrzemowanie, nasiarczanie).

Prasa bokserka

Prasa pozioma, czy też mówiąc innymi słowy prasa bokserka używana jest do cięcia krawędziowego, podginania, zakrzywiania oraz prostowania. Używa się jej między innymi podczas obróbki różnego rodzaju rur, prętów, kątowników, profili, teowników czy ceowników.

Piła ramowa pr 300

Piła taśmowa (na przykład piła ramowa pr 300) jest narzędziem o napędzie mechanicznym (zasilane zwykle elektrycznym lub spalinowym silnikiem), której zadaniem jest przeżynanie materiałów, na przykład metali, przy pomocy ząbkowanej, metalowej wstęgi, zwanej taśmą. Przesuwa się ona zwykle za pomocą dwóch obracających się współbieżnie kół.

Walcarka trójrolkowa

Walcarką nazywany jest zespół urządzeń (np. walcarka trójrolkowa) służących do wykonywania walcowania (jednego z rodzajów obróbki plastycznej, polegającego na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, tarczami, rolkami), mających jeden automatyczny napęd wspólny, który służy do napędzania walców.