Gięcie blach Bytom. Blacha i jej obróbka

Pod pojęciem blachy znajduje się hutniczy wyrób charakteryzujący się tym, że jego grubość (która mieści się w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów) jest znacznie mniejsza, aniżeli długość i szerokość. Powierzchnia blachy może być zarówno gładka, jak i posiadać fakturę. Dostarcza się je zwykle w postaci zwiniętych w kręgi taśm bądź płaskich arkuszy. Głównego podziału blach dokonuje się na podstawie jej grubości. Wyróżnia się blachę bardzo cienką, której grubość liczyć może nawet kilka tysięcznych milimetra (inaczej zwie się ją folią), blachę cienką – do 5mm oraz blachę grubą – powyżej 5mm. Ponadto wyróżnić można blachę falistą, żeberkową (z jednostronnie odwalcowanym wzorem), ocynowaną (zimnowalcowaną blachę pokrytą elektrolitycznie warstwą cyny oraz platerowaną (czyli blachę jedno- lub dwustronnie platerowaną).

Gięcie blach Bytom

Gięcie blach jest jednym z procesów plastycznej obróbki. W jego konsekwencji dochodzi do trwałego odkształcenia materiału, przy jednoczesnym zachowania pełnej spójności. Gięcie blach Bytom wykonywane jest zwykle przy pomocy prasy krawędziowej, która może wykonywać ten proces pod różnym kątem. Nowoczesne urządzenia sterowane są przy pomocy cyfrowego oprogramowania, które gwarantuje stuprocentową powtarzalność wykonywanych elementów. Do innych usług z zakresu obróbki skrawaniem, kształtowania na zimno, spawania a także cięcia gazowego lub plazmowego zalicza się między innymi: frezowanie konwencjonalne, toczenie konwencjonalne czy walcowanie.